F Prawo, zasady użytkowania witryny internetowej Elabika Blog

Prawo

Prawo

Prawo, czyli zasady użytkowania witryny internetowej Elabika Blog

Właściciel witryny

Właścicielem niniejszej witryny internetowej, znajdującej się pod adresem https://blog.elabika.pl/ jest Elabika.

Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada zespół Elabika Blog, będący redaktorem serwisu.

Ponieważ Elabika jest z punktu widzenia polskiego prawa prywatną osobą fizyczną, nie uznaje za stosowne, ani konieczne umieszczanie tu innych danych osobowych poza mianem administratora.

Prawo – warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w witrynie Elabika Blog są publikowane w oparciu o obowiązujące w Rzeczpospolitej prawo, jedynie dla celów publicystycznych, stanowiąc autorską prezentację profesjonalnego, koneserskiego i fachowego bloga o wszelkich konfekcyjnych artykułach reklamowych.
 2. Dane zamieszczone w portalu Elabika Blog chronione są przepisami ustawy „Prawo autorskie” i stanowią własność firmy Elabika i Elabika Blog. Wszystkie zdjęcia oraz teksty są autorstwa Elabika i Elabika Blog. Jeśli na stronie pojawią się zdjęcia innych autorów, to Elabika Blog dołoży wszelkiej staranności, aby ujawnić ich źródło. W przypadku, gdy będzie to niemożliwe, Elabika Blog oświadcza, że umieścił te materiały ze względu na ich wysoką jakość, a nie z niskich lub komercyjnych pobudek.
 3. Korzystanie ze strony internetowej Elabika Blog odbywa się na wyłączne ryzyko odwiedzającego. I jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z witryny  określonych na stronie Prawo.
 4. Administrator strony Elabika Blog NIGDY nie wysyła e-maili nakłaniających do wizyty na prowadzonej przez siebie stronie. Wszelkie e-maile wysyłane do osób odwiedzających stronę Elabika Blog mogą być TYLKO następstwem ich, na niej wizyty, czyli patrz punkt 3.
 5. Strona prowadzona jest w języku polskim. Elabika Blog dołożył wszelkich starań, aby wszystkie treści były jednoznacznie zrozumiałe dla każdej, nawet posługującej się internetowo-smsową nowomową osoby. Za wszelkie niezrozumienie czegokolwiek lub wszystkiego, Elabika Blog nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności. Ta sama zasada dotyczy również tych odwiedzających stronę Elabika Blog, dla których język polski nie jest językiem ojczystym.

Elabika Blog prawo

Prawo – Warunki użytkowania witryny

  1. Użytkownikowi witryny Elabika Blog przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
  2. Obowiązujące na portalu Elabika Blog prawo, zabrania kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w witrynie internetowej Elabika Blog w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów www, w sposób łamiący obowiązujące w Rzeczpospolitej prawo, z zastrzeżeniem ust. 6.
  3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Elabika Blog, poza wyjątkami przewidzianymi przez prawo, określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, tekst jedn. z późn. zm.).
  4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych na stronie internetowej Elabika Blog, z zastrzeżeniem ust. 6
  5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania ze strony internetowej Elabika Blog, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Elabika Blog lub firm hostujących tą www, z zastrzeżeniem ust. 6.
  6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w witrynie internetowej Elabika Blog jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody od Elabika Blog.
  7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Elabika Blog na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w witrynie internetowej Elabika Blog, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
   1. wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
   2. wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do strony internetowej Elabika Blog poprzez podanie źródła w postaci

  http://blog.elabika.pl/ – Elabika Blog.

  1. Otrzymując dostęp do stron Elabika Blog użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
  2. Szata graficzna chroniona przez obowiązujące w Rzeczpospolitej prawo stanowi własność Elabika Blog, który udziela zgody na przedruk lub wykorzystanie wizerunku strony w postaci nie zmienionej mającej swe odwołania w rzeczywistości.
  3. Znaki graficzne, logotypy i materiały tekstowe wykorzystane na stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Elabika Blog nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t. jedn. z późn. zm.).
  4. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie, mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

Prawo, czyli zakres odpowiedzialności Elabika Blog

 1. Przeglądanie zasobów witryny Elabika Blog nie jest obowiązkowe.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszej witryny internetowej ponosi wyłącznie jej użytkownik.
 3. Elabika Blog nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania ze strony internetowej Elabika Blog. Albo serwisów z nim zlinkowanych. A w szczególności za szkody będące następstwem:
  1. Interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w witrynie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych.
  2. Niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie.
  3. Niezrozumienia widniejących na stronach wizerunków, napisów, haseł itp. . Zwłaszcza tych, które są autorstwa twórców prezentowanych przedmiotów, takich jak: stroje reklamowe, maskotki reklamowe, gadżety reklamowe, akcesoria dla kibiców, szaliki klubowe i fanklubowe. Co oczywiście nie jest jednoznaczne z tym, że Elabika Blog się z nimi wszystkimi utożsamia i bierze za nie jakąkolwiek odpowiedzialność.
  4. Mylnego lub nierozumnego zrozumienia oglądanych treści. Dlatego Elabika Blog oświadcza, że wszelkie kojarzenia słów i wizerunków, z czymś innym niż są w rzeczywistości, stanowią przejaw niezdrowej, niczym nieuzasadnionej wyobraźni oglądającego. Co powoduje, że Elabika Blog wyraża ubolewanie z powodu jego stanu zdrowia psychicznego. I poleca bezzwłoczne odejście od komputera w celu natychmiastowej konsultacji z najbliższym lekarzem lub farmaceutą.
 4. Informacje w witrynie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Elabika Blog wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości strony.

Prawo – obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Elabika Blog ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

Prawo do prywatności

Elabika Blog informuje, że jeśli nastąpią okoliczności powodujące konieczność podawania jakichkolwiek danych przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym, są one w pełni poufne i wykorzystywane jedynie do:

 1. Nawiązania kontaktu z związanego z zapytaniem lub komentarzem, na który użytkownik strony oczekuje odpowiedzi.
 2. Przesyłania wiadomości e-mail zamówionych przez użytkowników.
 3. Ewentualnego wysłania e-maila z podziękowaniem za wizytę na stronie Elabika Blog,
 4. Wewnętrznego badania obiegu informacji składanych z www.

Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszej strony internetowej przeznaczone są wyłącznie na użytek Elabika Blog. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane firmom, urzędom, organizacjom ani  innym osobom.

Poufność danych może być uchylona jedynie w celach dowodowych na polecenie stosownych organów państwowych. Tylko i wyłącznie w wypadku zagrożenia sankcjami przewidzianymi przez prawo lub innymi nieokreślonymi dolegliwościami grożącymi Elabika Blog lub jego najbliższym.

Dane zbierane automatycznie i pliki cookies

Podczas odwiedzin na stronie Elabika Blog mogą być zbierane dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp., czym zupełnie nie jest zainteresowany prowadzący stronę Elabika Blog. Ale są to dane statystyczne pozwalające na przykład reagować na zmieniające się trendy rynkowe i dążyć do rozwoju witryny.

Może się zdarzyć, że w niektórych przypadkach dostępu do  całości lub części witryny, identyfikacja i związana z nią zindywidualizowana obecność oparte są na cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej Elabika Blog, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z witryny przez użytkowników oraz wykorzystywane przez obecne na stronie moduły reklamowe.

Zmiana danych

Procedura składania zapytań poprzez stronę internetową może wymagać podania podstawowych danych, w celu ogólnej identyfikacji nadawcy.  Uczestnicy witryny mogą zmienić lub przeglądnąć zgromadzone dane (jeżeli dotyczą ich osoby) kontaktując się z Elabika Blog. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Prawo, a zmiana polityki prywatności

Elabika Blog zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.

Strona zaprojektowana i wykonana przy pomocy powszechnie dostępnych środków i programów przez Elabika Blog.